© Copyright 2009 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.
O Nas:
FHU Paweł Smyk

ul. Sulechowska 4A
w hurtowni GAJA,
obok ZASTALU

Napisz: stodolsko@gmail.com

Kontakt: tel. 607 80 44 62 lub e-mail: stodolsko@gmail.com
KANAŁ CB
24
24
Profesjonalny serwis CB Radio
>> Naprawa
>> Sprzedaż
   
>> Radiotelefony     >> Mikrofony
     >> Anteny                  >> Akcesoria
    >> Uchwyty               >> Nawigacje samochodowe
>> Montaż
>> Strojenie
607 80 44 62
>> MOŻLIWY DOJAZD
DO KLIENTA
<<
Często można usłyszeć lub przeczytać, że: "antena ma zasięg 15 km". Takie wypowiedzi świadczą że osoba, która je zredagowała nie orientuje się w temacie. Jeżeli już to powinniśmy używać zwrotu: "zasięg łączności przy użyciu danej anteny". Zasięg danej łączności zależy oczywiście od anteny i wysokości jej zamontowania w obu stacjach prowadzących daną łączność. Nie mniej jednak największy wpływ ma otaczający nas teren. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że na konkretnej antenie osiągniemy łączność z daną stacja na dystansie 20 km. Znajdując się w dobrym terenie (akwen, równina, wzniesienie) jest to możliwe. Wystarczy jednak przemieścić się w teren gęsto zabudowany wysokimi budynkami i nasz przedmiotowy zasięg zmniejszy się. Umieszczając antenę w pomieszczeniu (garaż podziemny), budynku wykonanego z materiałów mocno tłumiących promieniowanie elektromagnetyczne okaże się, że nie jesteśmy w stanie nawiązać łączności ze stacja znajdującą się po drugiej stronie przegrody. Z powyższego wynika, że  nie ma co sobie zaprzątać głowy informacjami dotyczącymi "zasięgu anteny".
Powrót >>
>> Zasięg anteny
>> Strojenie anteny za pomocą długości kabla antenowego (fidera)
Kabel antenowy ma stałą impedancję 50 Ohm. Więc jego długość nie ma wpływu na zestrojenie anteny. Co prawda włączając reflektometr pomiędzy antenę, a radio w różnych odległościach od anteny otrzymujemy różne wyniki WFS.
Takie zjawisko (przekłamanie wartości pomiaru) jest wynikiem transformacji impedancji w zależności od długości fidera. Aby przekonać się, że kabel nie wpływa na zestrojenie anteny należy włączyć reflektometr w dowolnym miejscu pomiędzy CB radiem, a anteną i regulować długość odcinka kabla antenowego pomiędzy reflektometrem, a CB radiem sprawdzając za każdym razem WFS. Szybko okaże się że WFS jest wielkością stałą i niezależną od długości fidera.
Pomiaru WFS należy dokonywać jak najbliżej anteny ewentualnie stosując pomiędzy anteną, a reflektometrem kabel o długości 1 fali (transformacja impedancji 1:1) lub jego wielokrotność. Należy jednak pamiętać, że długość takiego kabla wyznacza się z uwzględnieniem współczynnika skrócenia oraz danej częstotliwości.
>> Lepsza antena ma większy zysk
Zysk nie jest najistotniejszym parametrem anteny. Nie siła sygnału jest ważna lecz jego jakość oraz odstęp sygnału od szumu. Pamiętajmy, że zysk podany przez producenta anteny wyliczony lub wyznaczony został dla warunków idealnych dla nas nieosiągalnych.
>> Krótkie anteny o wyjątkowo wysokich parametrach
Jeżeli było by to możliwe to po co firmy produkujące anteny tworzyły by aż tak długie anteny (np. bazowe) skoro wystarczyła by długość 15 cm. Tak krótka antena ma znikomą oporność promieniowania zatem większość energii w. cz., którą do niej dostarczymy zostanie zamieniona na promieniowanie cieplne.
>> Długie anteny bradziej szumią
Można spotkać się z opiniami, że anteny o dłuższych promiennikach wprowadzają większe szumy. Nie jest to prawda choć na pierwszy "rzut oka" mogło by się tak wydawać. Antena z dłuższym promiennikiem jest w stanie odebrać z eteru więcej sygnałów, w których skład wchodzi przekaz właściwy, szum tła oraz sygnały zakłócające (niepożądane). Sygnał ten jest przekazywany do transceiver'a. Co z tym sygnałem potrafi zrobić transceiver to już odrębne zagadnienie.

Obecnie produkowane transceiver'y, ze względu na koszty, nie są wyposażone w tak dobre filtry, ekranowanie, dławiki i elementy strojące w każdym obwodzie, co wprowadza większe tolerancje na niepożądane zjawiska.

Wystarczy podpiąć do transceiver'a anteny różnej długości by stwierdzić, że poziom szumów tła nie wzrasta znacząco. Jeżeli mit ten był by prawdziwy to używanie tak długich anten bazowych było by nieporozumieniem. Winę za to zjawisko ponosi wyłącznie transceiver CB o słabych parametrach.

Pamiętajmy, że sygnały zakłócające są też falą elektromagnetyczną i antena przenosi je tak samo jak przekaz właściwy.
>> Anteny z przezroczystymi cewkami działają lepiej
To tylko chwyt marketingowy. Obudowa cewki różni się tylko brakiem pigmentu i niczym innym.
>> Antena jest zestrojona gdy WFS = 1,0
Nie jest to prawdą. Gdy osiągniemy paraboliczny wykres WFS w danym paśmie częstotliwości np:
·# 1 - 1,4,  ·#19 - 1,3, ·#40 - 1,4
nie próbujmy kombinować dalej tak aby dążyć do minimalnego WFS = 1,0 bo nic nie zdziałamy (przy założeniu wykonania prawidłowej instalacji antenowej).

Przed strojeniem anteny należy zapoznać się parametrami anteny zamieszczonymi w karcie katalogowej. Z danych tych będzie wynikało jaki najmniejszy WFS uda się osiągnąć (zakładając że mamy odpowiedni sprzęt pomiarowy oraz pomiar wykonywany jest prawidłowo). Różne anteny będą w rezonansie przy różnych wartościach WFS. Błędne jest stwierdzenie, że antena jest w rezonansie wtedy gdy WFS jest bliski 1,0.

W przypadku anteny:
·"A" rezonans wystąpi gdy WFS = 1,3
·"B" rezonans wystąpi gdy WFS = 1,05
·"C" rezonans wystąpi gdy WFS = 1,12

Każdy przypadek jest indywidualny i to warto zapamiętać.
>> Antena jest zestrojona gdy WFS = 1,0
Nieprawda.

Anteny tego typu są antenami o dookólnej charakterystyce promieniowania. Można to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Wystarczy ustawić się stacją mobilną po przeciwnej stronie ściany budynku na której zamontowana jest antena w odległości paru kilometrów i sprawdzić czy da się nawiązać łączność. Co prawda natężenie pola elektromagnetycznego w.cz. będzie mniejsze na tym kierunku z uwagi na większe tłumienie.

Mit ten dotyczy również rozwiąza
ń parapetowych (anten mobilowych montowanych przy ścianie budynku, na parapecie okna), a także anten montowanych na skraju płaszczyzn blaszanych (np. dach) w pojazdach.
>> Konkretna antena do konkretnego radia
Można usłyszeć opinie, że dany transceiver pasuje do danej anteny. Nie ma konkretnych anten CB do konkretnych transceiver'ów CB. Do dowolnego transceiver'a możemy podłączyć dowolną antenę. To parametry anteny będą decydować co zostanie wysłane w eter oraz dostarczone do odbiornika. Przy wyborze anteny kierujmy się jej parametrami, a nie stwierdzeniem, że dany transceiver dobrze współpracuje z daną anteną.
>> Kabel antenowy
Kabel antenowy ma za zadanie przekazanie energii z nadajnika do anteny (przy nadawaniu) oraz z anteny do odbiornika (przy odbiorze) zapewniając jak najmniejsze straty energii.

Do zasilania anten stosuje się kabel współosiowy (nazywany także niesymetrycznym, koncentrycznym, ekranowanym).

Kabel taki charakteryzują dwie główne wielkości:
Impedancja falowa - stosunek napięcia do prądu na nieskończenie długiej linii. Dla przewodów współosiowych impedancję można wyznaczyć znając średnicę gorącej żyły oraz średnicę i materiał dielektryka. W fiderach (liniach) zasilających anteny CB stosuje się kable o impedancji 50 ohm.
Tłumienie - określa wielkość strat na jednostkę długości kabla. Zazwyczaj producenci podają tłumienie w dB na 100 m długości kabla. Wartość ta jest podana dla różnych częstotliwości. Należy pamiętać że wraz ze wzrostem częstotliwości wzrasta tłumienie kabla oraz, że wielkość tłumienia dotyczy tylko kabla fabrycznie nowego. Wzrasta ona wraz ze starzeniem się izolacji (dielektryka) oraz korozjż żyły gorącej i ekranu.

W przypadku linii o długości do ok. 20 m można stosować kabel ”cienki”o średnicy ok. 5 mm np. RG 58, RF-5, H-155. W przypadku dłuższych linii należy (zaleca się) stosować kabel ”gruby” o średnicy ok. 10 mm np. RG 213, RF-10, H-1000, który ma znacznie mniejsze tłumienie co przekłada się na mniejsze straty nadawania i odbioru
Przy długości linii wynoszącej 100 m tłumienie kabla:
- Belden RG-58 (cienki) wynosi 5,58 dB
- Draka RF-10 (gruby) wynosi 1,50 dB

Zasilając antenę poprzez tę linię do anteny dotrze 1,12 W (Belden RG-58) oraz odpowiednio 2,84 W (Draka RF-10).
Jaki kabel zatem kupić. Odpowiedź jest prosta: najlepszy na jaki na stać. Szczególnie przy długich fiderach parametry kabla mają duże znaczenie. Zwracajmy uwagę również na gęstość oplotu (ekranu). Dobre kable posiadają gesty oplot. Nie dajmy się zwieść reklamie - dobry kabel musi kosztować.

Aby nasza linia zasilająca działała długo i sprawnie:

- Izolujmy wszelkie połączenia i zako
ńczenia kabla. Jeżeli pod izolację wewnętrzną dostanie się woda kabla takiego nie da się już wysuszyć i przywrócić mu poprzednich parametrów.

- Jeżeli zachodzi konieczność zmiany kierunki naszej linii prowadźmy kabel łagodnymi łukami. Minimalne promienie gięcia podaje producent w karcie katalogowej. Załamanie kabla powoduje utratę jego impedancji z uwagi na zmianę średnicy zewnętrznej dielektryka.

- Nie kupujmy kabla, który był używany.
Dojazd >>
>> Antena mobilowa - przewoźna
Wybór anteny nie jest wcale sprawa prostą. Jest to najważniejszy element wpływający w bardzo dużym stopniu na przeprowadzane łączności.

Dla osób niewtajemniczonych istnieje prosta zasada przy wyborze anteny: Im antena dłuższa i im wyżej zamontowana tym większy zasięg łączności w danym terenie uda nam się osiągnąć.

Kierując się wyborem anteny należy mieć również na uwadze parametry anteny oraz jakość jej wykonania, która rzutuje na bezproblemową pracę tego elementu radiostacji w przeciągu kilku, kilkunastu lat.

Wybierając antenę należy rozważyć:
• Miejsce montażu
• Rodzaj montażu
• Długość anteny
• Parametry anteny
• Jakość wykonania anteny
• Cenę
• Dystans na jakim chcemy prowadzić łączności

Miejsce montażu
Najlepszym miejscem do montażu anteny mobilowej duża płaska, metalowa powierzchnia, która znajduje się jak najwyżej ponad terenem. Zazwyczaj jest to środek dachu kabiny pojazdu. Takie miejsce zapewni najbardziej kołową charakterystykę promieniowania w płaszczyźnie poziomej oraz najlepszą ochronę przed polem elektromagnetycznym w.cz.
Anteny można montować w różnych miejscach: na klapie bagażnika, na rynience dachowej, na pałąku lusterka. Należy unikać montażu anteny w pobliżu metalowych elementów nadwozia, które przesłaniają cewkę oraz promiennik z uwagi na znaczny wzrost strat. Jeżeli nie mamy innej możliwości starajmy się aby odległość od tych elementów była jak największa.

Pamiętajmy, iż antena powinna być ustawiona pionowo lub z lekkim wychyleniem w przednią z stronę pojazdu. Spowoduje to, iż wygięcie promiennika w trakcie przemieszczania się nie będzie miało aż tak dużego wpływu na sygnał który wypromieniowuje antena.

Miejsca montażu, których należy unikać
• zderzaki
• pionowe elementy poszycia pojazdu przesłaniające antenę
• owiewki, kabiny wykonane z tworzyw sztucznych bez odpowiedniej metalowej siatki połączonej z resztą nadwozia pojazdu
• bliskie odległosci ogrzewanych szyby (ścieżki oporowe)

Rodzaj montażu
• Mocowanie stałe w otworze karoserii. Zapewnia najlepszą pracę anteny, bardzo dobrą masę w.cz. oraz dużą odporność na
  zakłócenia.
• Za pomocą uchwytów montażowych. Taki montaż wprowadza niewielką oporność strat do układu. Zapewnia dobrą masą
  w.cz. oraz dobrą odporność na zakłócenia.
• Za pomocą podstaw magnetycznych. Najbardziej popularny i bardzo wygodny rodzaj montażu. W układzie z takim
  mocowaniem często pojawiają się sprzężenia i braki dobrej masy w.cz. Zaleca sie stosować jak największe średnice  
  podstawy magnetycznej co wpływa na zmniejszenie oporności strat. Wbrew pozorom antena ma połączenie elektryczne z 
  nadwoziem pojazdu. Realizowane jest to za pomocą kondensatora, którego okładkami są podstawa magnetyczna oraz  
  karoseria pojazdu. Brak galwanicznego połączenia anteny z karoserią pojazdu nie stanowi problemu dla prądów w. cz.
  Potoczne masę w takim układzie nazywa się jako masę pojemnościową.

Sprawność anten prętowych w zależności od długości promiennika
• 30 cm - do 1 %
• 50 cm - do 2 %
• 100 cm - do 10 %
• 150 cm - do 23 %
• 200 cm - do 41 %

Długość anteny prętowej, a zasięg łączności

< 60 cm. Wykorzystujac taką antenę będziemy w stanie nawiązać łączność na dystansie 1-3 km (mobil-mobil). Stosowanie takich anten wg mnie mija się z celem. W trudnym (30 m obniżenie poziomu gruntu - niecka) terenie zabudowanym (gęsta zabudowa o wysokości ponad 10 m) na dystansie 1,40 km odbierałem (stacja bazowa) stację mobilną z rapotem R3/S1-2 (wg S-metera), która nadawała wykorzystując 30 cm antenę. Z tego samego miejsca 60 cm antena dała efekt wzrostu sygnału do wartości 6S oraz wzrost czytelności do R4. Wyniki mówią same za siebie. Nie dajmy się zwieść opinii sprzedawców, iż takiej długości anteny są bardzo dobre i wystarczające.

60-100 cm. Anteny tej długości to rozwiązanie dla osób, które są zmuszone do ograniczenia jej długości.
•100 cm. Uważam, że to rozsądne minimum. Możemy uzyskać zasięg łączności wynoszący do 8 - 10 km (mobil-mobil) oraz do 20 km (mobil-baza) w linii prostej. 

100-150 cm. Antena pozwoli uzyskać zasięg łączności do 15 km (mobil-mobil) oraz do 35 km (mobil-baza) przy zadowalających raportach. Jeżeli radio jest dla nas czymś więcej niż ”antymisiek”, chcemy bezproblemowo prowadzić łączności z innymi stacjami wybierzmy antenę o właśnie takiej długości.

150-200 cm. Antena tej długości pozwoli uzyskać zasięg łączności do 20 km (mobil-mobil) oraz do 50 km (mobil-baza) w linii prostej. Zmaksymalizuje ona zasięg łączności z danymi stacjami.


Przytoczone powyżej odległości nie są ścisłą regułą z uwagi, iż zasięg w dużej mierze zależy od terenu, w którym stacje się znajdują. Jeżeli stacje znajdują się w terenie płaskim, niezabudowanym to łączność między nimi może odbywać się na dużo większym dystansie niż jak by znajdowały się one w terenie zabudowanym.

Pamiętajmy, że maksymalny zasięg łączności nigdy nie będzie opatrzony dobrym raportem. Czytelność będzie oscylować w dolnych granicach R3, a siła sygnału będzie minimalna S2 (odsłuchowo).

W przypadku łączności DX możemy osiągnąć dystans wynoszący kilka tysięcy kilometrów.
Zapraszamy od 900 do 1700