Serwis CB Radio - Paweł Smyk
 

Nowa  Lokalizacja !
Zielona Góra,
ul. Sulechowska


Zapraszamy do nowej siedziby firmy przy ulicy
Sulechowskiej 4A w Zielonej Górze.
Profesjonalny serwis CB Radio
>> Naprawa
>> Sprzedaż
   
>> Radiotelefony     >> Mikrofony
     >> Anteny                  >> Akcesoria
    >> Uchwyty               >> Nawigacje samochodowe
>> Montaż
>> Strojenie


>> Porady i informacje:
CB-Radio

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozpo-rządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadaw-
czych lub nadawczo-odbior-czych, które mogą być używa-
ne bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138, poz. 972) nie wymaga pozwolenia radiowego używanie urządze
ń Radia Oby-
watelskiego CB wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96 - 27,41 MHz, pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM//SSB) z mocą wyjściową nadajnika do 4 W dla FM i AM oraz z mocą 12W (PEP) dla SSB.
Więcej >>
Anteny - mity i fakty

Można usłyszeć opinie, że dany transceiver pasuje do danej anteny. Nie ma konkretnych anten CB do konkretnych trans-ceiver'ów CB. Do dowolnego transceiver'a możemy podłą-
czyć dowolną antenę. To para-
metry anteny będą decydować co zostanie wysłane w eter oraz dostarczone do odbiornika. Przy wyborze anteny kierujmy się jej parametrami, a nie stwier-dzeniem, że dany transceiver dobrze współpracuje z daną anteną.
Więcej >>
Radiotelefony

Wybór transceiver'a jest spra-
wą bardzo indywidualną. Nale-
ży pamiętać, iż transceiver CB nie jest telefonem ko-
mórkowym i szumieć musi.
Na rynku można spotkać bardzo dużo modeli, które różnią się funkcjami oraz parametrami.  Zwracajmy uwagę na paramet-
ry danego urządzenia, ilość dostępnych regulacji, a także na ergonomię używania danego modelu. Każde radio zapew-
nia inny odsłuch, który odbiera-
ny jest indywidualnie. Jeżeli ktoś jest zadowolony z danego mo-
delu nie oznacza to wcale, że model ten sprawdzi się u nas.
Więcej >>
Łączności - zasady

CB radio jest wyłącznie środ-
kiem wzajemnego porozumie-
wania się. Rozmowy na kana-
łach prowadzi się metodą sim-
plex
tzn., że w danym momen-
cie na jednym kanale może na-
dawać tylko jedna osoba. Pasmo CB 26,960 - 27,400 MHz podzielone jest na 40 kanałów o odstępie 10 kHz. Wszystkie kanały są ogólnodostępne. Jed-
nak trzeba przestrzegać przyję-
tych zasad ich wykorzystywa-
nia
Wiecej >>

Kontakt: tel. 607 80 44 62 lub e-mail: stodolsko@gmail.com
607 80 44 62
KANAŁ CB
24
24
>> MOŻLIWY DOJAZD
DO KLIENTA
<<
© Copyright 2009 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dojazd >>
Zapraszamy od 900 do 1700